Контакт

Благоевград 2700, България
тел.073 885299/0897015981 –Данислав Кехайов/Директор на Ансамбъл „Пирин“/
тел.073 885088/0886115350 –Нели Чандрева/Технически секретар/
Email: pirin_ensemble@abv.bg
Facebook: Ансамбъл „Пирин“ – Благоевград

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.