проф.Кирил Стефанов – главен художествен ръководител и диригент /1956 г. – 2005 г./

Ансамбъл Пирин Концерти, Награди, Спектакли

Внимавайте вие, читатели и слушатели, роде български, които обичате и вземате присърце своя род и своето българско отечество и желаете да разберете и знаете известното за своя български род и за вашите бащи, прадеди и царе, патриарси и светии как изпърво са живели и прекарвали.

Ансамбъл „Пирин“ в действие

Ансамбъл Пирин Концерти, Международни участия

Аз видях, че много българи постъпват така и отиват по чужди език и обичай, а своя хулят. Затова тук написах за ония отцеругатели, които не обичат своя род и език; а за вас, които обичате да знаете и слушате своя род и език, написах да знаете, че нашите български царе, патриарси и архиереи не са били без летописни книги и …